Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi Ziyaretçisi için Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre SERİN ORGANİZASYON TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ (Bundan sonra “Tatil Hakkında” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Tatil Hakkında tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Tatil Hakkında web sitesini ziyaret etmeniz ve bu nedenle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Tatil Hakkında] veri sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü, Aktarılan Veri Miktarı gibi Trafik Bilgileriniz) verileriniz

 

 

 

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (Yer sağlayıcı olarak internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında anılan kişisel verilerinizi elde etmek ve saklamak) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(a) Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden

 

 

 

 

(5651 Sayılı Kanun m.5 uyarınca anılan kişisel verilerinizi elde etmemiz ve saklamamız açıkça düzenlenmektedir.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz web sitemizi ziyaret etmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Web sitemizde otel arıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • İşlem Güvenliği(İşlem Tarihi),
 • Müşteri İşlem(Aranan Otel Bilgisi, Konaklamak istediğiniz tarih aralığı, konaklayacağınız çocuk sayıları, arama sonucunda konaklama ücreti hesap bilgileriniz) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Online Satış İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(c) : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

 

 

 

 

(Online satış işlemlerini gerçekleştirmek dolayısıyla satış sözleşmesini kurabilmemiz için anılan istem bilgilerinizi elde etmemiz gerekmektredir.)

 

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz otel arama ekranında bilgileri girmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Sizinle İletişime Geçmemiz İçin “Sizi Arayalım” ekranından bilgilerinizi giriyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad),

 

 • İletişim (e-posta adresi, telefon numarası, mesaj içeriği, iletişim konusu),

 

 

 • İşlem güvenliği (gönderme tarihi, gönderme saati) verileriniz

 

 

 

 

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla

KVKK Md. 5/1: Açık rızanıza istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Belli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı özgür iradenizle açıkladığınız rızaya istinaden anılan kişisel verilerinizi elde ediyoruz.)

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad),

 

 • İletişim (e-posta adresi, telefon numarası, mesaj içeriği, iletişim konusu),

 

 

 • İşlem güvenliği (gönderme tarihi, gönderme saati) verileriniz

 

 

 

 

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f) : İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

(Anılan kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden elde ettikten sonra makul sürelerle saklamada veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)

 

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; sitemiz iletişim formunu doldurmanız yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Web sitemizde otel satın alıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • İşlem Güvenliği(İşlem Tarihi),
 • Müşteri İşlem(Tesise Nasıl Ulaşacağı Bilgisi,Fatura bilgileri tercihi, Çocuk Bilgileri),
 • Kimlik (Ad-Soyad, TCKN, Cinsiyet, Doğum Tarihi),
 • İletişim (e-posta, telefon, adres)verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Online Satış İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(c) : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

 

 

 

 

(Online satış işlemlerini gerçekleştirmek dolayısıyla satış sözleşmesini kurabilmemiz için anılan istem bilgilerinizi elde etmemiz gerekmektredir.)

 

 

 • İşlem Güvenliği(İşlem Tarihi),
 • Müşteri İşlem(Tesise Nasıl Ulaşacağı Bilgisi,Fatura bilgileri tercihi, Çocuk Bilgileri),
 • Kimlik (Ad-Soyad, TCKN, Cinsiyet, Doğum Tarihi),
 • İletişim (e-posta, telefon, adres)verileriniz

 

 

 

 

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Online Satış Bilgilerinin Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e) : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmemiz için anılan verilerinizi saklıyoruz.)

 

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Kanun m.8’de öngörülen şartlar çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz web mastera ve diğer acenteler ile aracı firmaya iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz otel rezervasyon ekranında bilgileri girmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Web sitemizde otel satın alma ödemenizi banka/kredi kart aracılığıyla yapıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 • Finans (Kart Numarası, Son Kullanma Tarihi, Güvenlik Kodu),
 • Kimlik (Ad-Soyad) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Kart Ödeme Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(c) : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

 

 

 

 

(Satış sözleşmesinden kaynaklanan ediminizi ifa edebilmeniz için kart ödeme bilgilerinizi elde ediyoruz.)

 

 

 

 

 • Finans (Kart Numarası, Son Kullanma Tarihi, Güvenlik Kodu),
 • Kimlik (Ad-Soyad) verileriniz

 

 

 

 

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Kart Ödeme Bilgilerinizin Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e) : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmemiz için anılan verilerinizi saklıyoruz.)

 

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Kanun m.8’de öngörülen şartlar çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz ödeme firmasına iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetim aracılığıyla aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kart ödeme ekranında bilgileri girmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Web sitemizde otel satın alma ödemenizi EFT aracılığıyla yapıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 • Finans (Tutar, Dekont Bilgileri),
 • Kimlik (Ad-Soyad) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Dekont Bilgilerinizin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e) : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmemiz için anılan verilerinizi elde ediyor ve saklıyoruz.)

 

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz banka sistemi aracılığıyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • Haşim İşcan mah. 1302 sok.Akıncı Apt. No:2/1 İçkapı No:Z06 Muratpaşa/ Antalya adresine yazılı olarak;
 • Serinorganizasyon@hs03.kep.tr Kep Adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde info@tatilhakkinda.com e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Tatil Hakkında, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında aydınlatma metni için tıklayın Tamam